Ο συγκεκριμένος δικτυακός χώρος δημιουργήθηκε για να υποστηρίξει τις ανάγκες διάχυσης της γνώσης και να αποτελέσει ένα βήμα εκπαιδευτικου/ερευνητικού διαλόγου, στα πλαίσια των μαθημάτων «Τριβολογία», «Τεχνολογία Προηγμένων Υλικών», «Θερμικές Κατεργασίες», «Συστήματα Διαχείρισης Ποιότητας», «Σύγχρονες Τεχνολογίες Συγκολλήσεων» και «Μηχανουργική Τεχνολογία».

 

Απευθύνεται, καταρχήν, στους Σπουδαστές του Τμήματος Μηχανολογίας της Σ.Τ.ΕΦ. του Τ.Ε.Ι. Πειραιά, αποσκοπώντας στην ταχεία διάδοση σχετικών επιστημονικών πληροφοριών και την παροχή τεχνικών λεπτομερειών σχετικά με τη διεξαγωγή των μαθημάτων. Θα πρέπει να τονιστεί ότι πρόκειται για ένα εργαλείο επικουρικό της διδασκαλίας που σε καμία περίπτωση δε θα υποκαταστήσει την απαίτηση για φυσική παρουσία στους χώρους των μαθημάτων, ούτε και θα μειώσει τη σημαντικότητα της άμεσης επαφής διδασκόντων/ διδασκομένων.

 

Απευθύνεται επίσης σε όλους τους ενδιαφερόμενους της επιστημονικής/ τεχνολογικής/ επιχειρηματικής κοινότητας που έχουν την «περιέργεια» να διερευνήσουν τα αποτελέσματα των εκπαιδευτικών/ ερευνητικών διεργασιών ενός τμήματος της τριτοβάθμιας Τεχνολογικής Εκπαίδευσης στην Ελλάδα, ή ακόμη και να συμπράξουν μ’ αυτό για την ανταλλαγή επιστημονικών/εκπαιδευτικών πληροφοριών ή την πραγματοποίηση ερευνητικών έργων κοινού ενδιαφέροντος.

 

Όσοι εργαζόμαστε για την υλοποίηση των τεσσάρων αυτών μαθημάτων, πιστεύουμε ότι η κατάκτηση της γνώσης είναι μια προσωπική περιπέτεια μαθησιακής περιπλάνησης, ένας συνεχής αγώνας αντοχής ενάντια στη λογική της ήσσονος προσπάθειας. Έτσι λοιπόν, ο δικτυακός τούτος χώρος προσφέρεται για να διευκολύνει το ταξίδι και όχι να το υποκαταστήσει με «εικονική περιήγηση». Στο ποσοστό που μας αναλογεί, θα προσπαθήσουμε από τη θέση μας να συμβάλουμε ώστε οι απόφοιτοί μας, ως Μηχανολόγοι Τεχνολογικής Εκπαίδευσης, να έχουν αποκτήσει γνώσεις και δεξιότητες που επιτάσσει το σημερινό επίπεδο της τεχνολογίας, ώστε να διεκδικούν το μερίδιό τους στην αγορά εργασίας με αξιώσεις και αξιοπρέπεια, ώστε να απαιτούν όπως και να’ ναι ο κόσμος πάντα να φεύγουν μπροστά.

 

Δρ. Π.Π. Ψυλλάκη

Μηχανικός Μεταλλείων – Μεταλλουργός Ε.Μ.Π

    Πέτρου Ράλλη & Θηβών 250, 122 44 Αιγάλεω, Τήλ.: 210 5381292, E-mail: triblab@teipir.gr