Διδακτικό έργο                                                                                

Εργαστήριο Συστημάτων Διαχείρισης Ποιότητας                                                       Go back

 

 

1ος κύκλος Εργαστηριακών Ασκήσεων: "Εργαλεία - Τεχνικές Ελέγχου Ποιότητας"

 

2ος κύκλος Εργαστηριακών Ασκήσεων: "Διαπιστευμένα Εργαστήρια"

 

 

 

    Πέτρου Ράλλη & Θηβών 250, 122 44 Αιγάλεω, Τήλ.: 210 5381292, E-mail: triblab@teipir.gr