Διδακτικό έργο                                                                                

Εργαστήριο Συγκολλήσεων                                                                                       Go back

update 24/10/2017

 

Περιγραφή: Τυποποίηση κραμάτων. Ασφάλεια κατά τις εργασίες κοπής και συγκόλλησης μετάλλων. Μέθοδοι συγκόλλησης. Αναγόμωση και Θερμικός Ψεκασμός. Ελαττώματα (ή ασυνέχειες) συγκολλήσεων. Μέθοδοι ελέγχου συγκολλήσεων (καταστροφικοί και μη καταστροφικοί έλεγχοι). Διασφάλιση ποιότητας συγκολλήσεων. Αρμοδιότητες-υπευθυνότητες προσωπικού.

 

Υποχρωτικό "Ομαδικό Θέμα": Προβλέπεται η υποχρεωτική εκπόνηση μιας ομαδικής εργασίας από ολιγάριθμες ομάδες σπουδαστών, κατα την οποία συντάσονται τα WPS και τα WPQR μεταλλικής κατασκευής (την οποία και επιλέγουν τα μέλη της ομάδας) και παρουσίαση των αποτελεσμάτων της εργασίας στο ακροατήριο της τάξης. Ο βαθμός του θέματος συνεισφέρει το 70% της τελικής βαθμολογίας και αποτελεί προαπαιτούμενο για τη συμμετοχή των φοιτητών στην τελική γραπτή εξέταση του εργαστηρίου.

 

Αναλυτικό πρόγραμμα μαθημάτων:

 

ΤΙΤΛΟΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ

ΥΛΙΚΟ
ΕΝΟΤΗΤΑ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΕΩΝ ppts docs
Μάθημα 1.1 Διασφάλιση της ποιότητας των συγκολλήσεων, αρμοδιότητες    
  - υπευθυνότητες  
Μάθημα 1.2 Μέταλλα και κράματα    
Μάθημα 1.3 Ονοματολογία χαλύβων    
Μάθημα 1.4 Τυποποίηση προϊόντων χάλυβα  
       
ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΙΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΟΠΗΣ ΚΑΙ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ ΜΕΤΑΛΛΩΝ    
Μάθημα 2.1 Ασφάλεια στις εργασίες κοπής μετάλλων
Μάθημα 2.2 Ασφάλεια στις εργασίες συγκόλλησης μετάλλων
       
ΕΝΟΤΗΤΑ 3 ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΑΙ ΚΟΠΗ ΤΩΝ ΑΚΡΩΝ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ  
Μάθημα 3.1 Ονοματολογία και συμβολισμός των συγκολλήσεων  
Μάθημα 3.2 Διαμόρφωση των συγκολλήσεων  
Μάθημα 3.3 Κοπή με χρήση φλόγας αέριου καυσίμου-οξυγόνου    
Μάθημα 3.4

Κοπή με χρήση τόξου πλάσματος

 
Μάθημα 3.5

Ποιότητα στις κοπές

   
       
ΕΝΟΤΗΤΑ 4

ΜΕΘΟΔΟΙ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ ME ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΤΟΞΟ

   
Μάθημα 4.1 Μέθοδοι συγκόλλησης με ηλεκτρικό τόξο
Μάθημα 4.2 SMAW
Μάθημα 4.3 Μέθοδοι συγκόλλησης με ηλεκτρικό τόξο και προστατευτικό αέριο  
Μάθημα 4.4 GMAW-FCAW
Μάθημα 4.5 GTAW
Μάθημα 4.6 SAW
       
ΕΝΟΤΗΤΑ 5

ΑΛΛΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ

   
Μάθημα 5.1

PAW

   
Μάθημα 5.2 LBW-EBW    
Μάθημα 5.3 FSW    
       
ΕΝΟΤΗΤΑ 6 ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗ ΑΝΟΙΞΕΙΔΩΤΩΝ ΧΑΛΥΒΩΝ ΚΑΙ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ    
Μάθημα 6.1 Συγκόλληση των ανοξείδωτων χαλύβων    
Μάθημα 6.2 Συγκόλληση του αλουμινίου    
       
ΕΝΟΤΗΤΑ 7 ΑΝΑΓΟΜΩΣΗ KAI ΘΕΡΜΙΚΟΣ ΨΕΚΑΣΜΟΣ    
Μάθημα 7.1 Αναγόμωση    
Μάθημα 7.2 Θερμικός ψεκασμός  
       
ΕΝΟΤΗΤΑ 8 ΑΣΥΝΕΧΕΙΕΣ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΕΩΝ    
Μάθημα 8.1 Ασυνέχειες συγκολλήσεων
       
ΕΝΟΤΗΤΑ 9 ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΕΩΝ    
Μάθημα 9.1 Έλεγχοι κατά τη διάρκεια και μετά τη συγκόλληση    
Μάθημα 9.2 Μη καταστρoφικοί έλεγχοι συγκολλήσεων (NDT)
Μάθημα 9.3 Καταστροφικοί έλεγχοι συγκολλήσεων    
Μάθημα 9.4 Αξιολόγηση ευρημάτων    
       
ΕΝΟΤΗΤΑ 10 ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΕΩΝ    
Μάθημα 10.1 Απαιτήσεις συγκολλήσεων στις δομικές κατασκευές    
Μάθημα 10.2 Απαιτήσεις συγκολλήσεων στα δοχεία πίεσης    
Μάθημα 10.3 Διαδικασίες εφαρμογής και αναφοράς συγκολλήσεων (WPS-WPQR)    
       
       
 

Βοηθητικά αρχεία "Ομαδικού Θέματος:

[1] Welding Procedure Specification (WPS) form     

[2] Welding Procedure Qualification Record (WPQR) form    

[3] Welding consumable catalogue 

[4] Drawing Template 1

[5] Drawing Template 2

 

Βιβλιογραφία:

[1] European standards for fusion welding 

[2] Larry Jeffus, Welding: Principles and applications, 7th edition (2012)

[3] Θ. Διαμαντούδης, Συγκολλήσεις μετάλλων (2000)

[4] Γ. Χαϊδεμενόπουλος, Εισαγωγή στις συγκολλήσεις (2010)

[5] Γ. Παρίκος, Τεχνολογία συγκολλήσεων, 2η έκδοση (2008)

[6] Steven Hughes, Quick guide to welding and weld inspection (2009)

[7] E. N. Gregory and A. A. Armstrong, Welding symbols on drawings (2005)

[8] U. Maurer, Guide to the establishment of FPC according to EN 3834 and EN 1090, (2014)

 

 

    Πέτρου Ράλλη & Θηβών 250, 122 44 Αιγάλεω, Τήλ.: 210 5381292, E-mail: triblab@teipir.gr