Διδακτικό έργο      28/04/2018                                                                               

 

Υλη θεωρητικού μέρους ακ. έτους 2017-2018

 

Εργαστήριο Μηχανουργικής Τεχνολογίας

 

ΤΙΤΛΟΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ

     ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ

ENOTHTA 1: Εισαγωγή στη Μηχανουργική Τεχνολογία
1.1 Περιγραφή και οργάνωση Μηχανουργείου            
       

ENOTHTA 2: Κανόνες υγείας και ασφάλειας

2.1 Ασφάλεια στο Μηχανουργείο

         
       

ENOTHTA 3: Μετρολογία - Μέτρηση διαστάσεων

3.1 Συστήματα μονάδων μέτρησης διαστάσεων  
3.2 Μετρητική ταινία - κανόνας

         
3.3 Μετρητικό ρολόι          
3.4 Παχύμετρο    
3.5 Μικρόμετρο    
3.6 Μέτρηση της τραχύτητας επιφάνειας            
3.7 Άλλα όργανα μέτρησης διαστάσεων    
3.8 Ανοχές - Συναρμογές    
       
ENOTHTA 4: Διάκριση κατεργασιών και εργαλειομηχανών αφαίρεσης υλικού
4.1 Διάκριση κατεργασιών αφαίρεσης υλικού    
       
ENOTHTA 5: Εφαρμοστήριο
5.1 Χάραξη - Εργαλεία, όργανα και μέσα χαράξεως  
5.2 Εργαλεία συγκρατήσεως    
5.3 Εργαλεία κρούσεως    
5.4 Εργαλεία κοπής    
5.5 Λίμες    
       
ENOTHTA 6: Κατεργασία διάτρησης, γλύφανσης και σπειροτόμησης
6.1 Δράπανο  
6.2 Γλύφανο  
6.3 Σπειροτόμος  
       
ENOTHTA 7: Κατεργασία τόρνευσης
7.1 O τόρνος    
7.2 Κοπτικά εργαλεία τόρνευσης    
7.3 Συνθήκες κοπής στην τόρνευση    
7.4 Παράδειγμα κατεργασίας σε τόρνο    
       
ENOTHTA 8: Κατεργασία φρεζαρίσματος
8.1 Φρέζα    
8.2 Γραναζοκόπτης    
       
ΕNOTHTA 9: Κατεργασία λείανσης
9.1 Λείανση και λειαντικές μηχανές    
       
ΕNOTHTA 10: Μη συμβατικές κατεργασίες
10.1 Μη συμβατικές κατεργασίες    
       
ΕNOTHTA 11: Συντήρηση εργαλειομηχανών
11.1 Συντήρηση εργαλειομηχανών  
       
       
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ  01.05.2018    
Εργ. Άσκηση  
       
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ:

[1]

Κ. Στεργίου, Ι. Στεργίου, "Τεχνολογία κατεργασίας μετάλλων", (2009)

[2]

Α. Αντωνιάδη, "Μηχανουργική τεχνολογία", Τεύχος Β΄-Κατεργασίες κοπής, (2015)

[3]

Π. Πετρόπουλου, "Μηχανουργική τεχνολογία - Εργαστήριο Ι", (2001)                                        

[4]

Π. Πετρόπουλου, "Μηχανουργική τεχνολογία - Εργαστήριο ΙΙ", Τεύχος Α', (1994)                   

[5]

Λ. Λαζαρίδη, "Μηχανουργική τεχνολογία - Εργαστήριο ΙΙ", Τεύχος Β', (1985)                           

[6]

Ε. Παπαδανιήλ, Μ. Σφαντζικόπουλου, "Μηχανουργική τεχνολογία - Εργαστήριο ΙΙ", (1994)  

[7]

Θ. Κουζέλη, Γ. Παρίκου, "Μηχανολογικό Εργαστήριο", Τεύχος Α', (1998)  

[8]

Θ. Κουζέλη, Γ. Παρίκου, "Μηχανολογικό Εργαστήριο", Τεύχος Β', (1998)  

[9]

Γ. Ανδρέου, Α. Μποζώνα, "Εργαστήριο Ειδικότηας Εργαλειομηχανών", (1997)  
   
   

    Πέτρου Ράλλη & Θηβών 250, 122 44 Αιγάλεω, Τήλ.: 210 5381292, E-mail: triblab@teipir.gr