Διδακτικό έργο                                                                                                                 

Τεχνολογία Προηγμένων Υλικών

 

Πρόγραμμα θεωρητικών διαλέξεων/ εργαστηρίων

 

Παρουσιάσεις Θεωρίας/ Ασκήσεις Πράξης

 

Α. ΚΥΚΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

Ατομικοί δεσμοί - Κρυσταλλοδομή       

Πολυμερή (ασκήσεις πράξης)          

Τριμερή διαγραμματα φάσεων          

(ασκήσεις πράξης) 

Σύνθετα Υλικά (θεωρία)                    

Σύνθετα Υλικά (ασκήσεις πράξης)     

Σύνθετα Υλικά (ερωτήσεις/ ασκήσεις) 

 

B. ΚΥΚΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ (θεωρία/ ασκήσεις πράξης)

Εισαγωγή στη Μηχανική της Θραύσης        

Κόπωση                                                    

Ερπυσμός

 

Γ. ΚΥΚΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ (Ειδικές εφαρμογές)

Υπεραγωγιμότητα       

Μαγνητικές ιδιότητες   

 

Παρουσιάσεις Εργαστηρίου

 

1η Εργ. άσκηση: Επιλογή Υλικών  

2η Εργ. άσκηση: Επιλογή Υλικών  

3η Εργ. άσκηση: Επιλογή Υλικών  

 

Αποτελέσματα 1ης προόδου στο Εργαστήριο (26.03.18)

 

Αποτελέσματα 1ης προόδου στη Θεωρία (10.05.18)

 

Αποτελέσματα 2ης προόδου στο Εργαστήριο

 

Αποτελέσματα 2ης προόδου στη Θεωρία (15.05.18)

 

   
 

    Πέτρου Ράλλη & Θηβών 250, 122 44 Αιγάλεω, Τήλ.: 210 5381292, E-mail: triblab@teipir.gr