Διδακτικό έργο                                                                                                                 

Τεχνολογία Προηγμένων Υλικών

 

Πρόγραμμα θεωρητικών διαλέξεων/ εργαστηρίων

 

Παρουσιάσεις Θεωρίας/ Ασκήσεις Πράξης

 

Α. ΚΥΚΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

Κρυσταλλοδομή (ασκήσεις πράξης)           

Πολυμερή (ασκήσεις πράξης)                    

Τριμερή διαγραμματα φάσεων                   

(ασκήσεις πράξης) 

Σύνθετα Υλικά (θεωρία)                            

Σύνθετα Υλικά (ασκήσεις πράξης)             

Σύνθετα Υλικά (ερωτήσεις/ ασκήσεις)         

 

B. ΚΥΚΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ (θεωρία/ ασκήσεις πράξης)

Εισαγωγή στη Μηχανική της Θραύσης

Κόπωση                                                  

Ερπυσμός

 

Παρουσιάσεις Εργαστηρίου

 

1η Εργ. άσκηση: Επιλογή Υλικών  

2η Εργ. άσκηση: Επιλογή Υλικών  

3η Εργ. άσκηση: Επιλογή Υλικών  

   
 

    Πέτρου Ράλλη & Θηβών 250, 122 44 Αιγάλεω, Τήλ.: 210 5381292, E-mail: triblab@teipir.gr