Διδακτικό έργο                                                                                                                 

Τεχνολογία Προηγμένων Υλικών

 

Πρόγραμμα θεωρητικών διαλέξεων/ εργαστηρίων

 

Παρουσιάσεις Θεωρίας/ Ασκήσεις Πράξης

 

Α. ΚΥΚΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

Ατομικοί δεσμοί - Κρυσταλλοδομή       

Πολυμερή (ασκήσεις πράξης)          

Τριμερή διαγραμματα φάσεων          

(ασκήσεις πράξης) 

Σύνθετα Υλικά (θεωρία)                    

Σύνθετα Υλικά (ασκήσεις πράξης)     

Σύνθετα Υλικά (ερωτήσεις/ ασκήσεις) 

 

B. ΚΥΚΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ (θεωρία/ ασκήσεις πράξης)

Εισαγωγή στη Μηχανική της Θραύσης        

Κόπωση                                                    

Ερπυσμός

 

Γ. ΚΥΚΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ (Ειδικές εφαρμογές)

Υπεραγωγιμότητα       

Μαγνητικές ιδιότητες   

 

Παρουσιάσεις Εργαστηρίου

 

1η Εργ. άσκηση: Επιλογή Υλικών  

2η Εργ. άσκηση: Επιλογή Υλικών  

3η Εργ. άσκηση: Επιλογή Υλικών  

Γραπτές εργασίες Γ' κύκλου μαθημάτων 

 

Αποτελέσματα 1ης προόδου στο Εργαστήριο (26.03.18)

 

Αποτελέσματα 1ης προόδου στη Θεωρία (10.05.18)

 

Αποτελέσματα 2ης προόδου στο Εργαστήριο

 

Αποτελέσματα 2ης προόδου στη Θεωρία (15.05.18)

 

   
 

    Πέτρου Ράλλη & Θηβών 250, 122 44 Αιγάλεω, Τήλ.: 210 5381292, E-mail: triblab@teipir.gr